VerspreidNet is lid van Vereniging Weekblad Verspreiders

Om de belangen van de zelfstandige verspreiders van weekbladen en reclamedrukwerk in Nederland goed te kunnen behartigen is de Vereniging Weekblad Verspreiders opgericht. De vereniging telt op dit moment veertien aangesloten verspreidingsorganisaties.

De vereniging behartigd de belangen van de leden o.a. bij de Reclame Code Commissie, de FNV, de NNP de branchevereniging voor lokale nieuwsmedia, de Stichting van de Arbeid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het verlengen van de Bezorgnorm folders en huis-aan-huisbladen.

De vereniging reguleert ook de brievenbusstickers (Nee/Nee, Nee/Ja en Ja-sticker). Daarnaast is de vereniging gesprekspartner voor de branche en gemeente bij de invoering van de Ja-sticker.