VerspreidNet : Kwaliteit

Eigen controleurs

Dagelijks maken diverse controleurs van VerspreidNet B.V. in willekeurige plaatsen steekproefsgewijs controlerapporten, waardoor onverhoopte klachten direct opgelost kunnen worden.

Uniek nabezorgsysteem

Tevens heeft VerspreidNet B.V. een uniek nabezorgsysteem. Dit betekent dat als men géén krant ontvangen heeft, deze op vrijdag nog wordt nabezorgd indien u dit op vrijdag vóór 13.00 uur aan ons doorgeeft. VerspreidNet B.V. is het enige verspreidbureau in Nederland die dit unieke nabezorgsysteem kent en ten uitvoer brengt.


Geen krant ontvangen of heeft u een opmerking? Vul onderstaand formulier in.