Informatie omtrent het coronavirus

De gezondheid en veiligheid van onze bezorgers, medewerkers en klanten staan voorop en daarom houden wij bij VerspreidNet de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. We treffen uiteraard maatregelen waar dat nuttig en nodig is. We volgen daarbij de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten.

Belangrijke taak

Bezorger zijn van kranten is een belangrijke taak, zeker in deze tijd. De uitgevers van deze huis-aan-huis kranten zorgen voor de onmisbare nieuws- en informatiestromen via de krant of online afkomstig van o.a. de gemeente, provincie, overheid en winkeliers. De kosten worden merendeels betaald door advertentie-inkomsten in deze huis-aan-huis kranten.

Voorkomen verspreiding virus

Het virus kan niet worden overgedragen via kranten of folders. Wij bezorgen daarom zoals gebruikelijk alle huis-aan-huis kranten voor onze opdrachtgevers, de uitgevers. Daarbij volgen wij de RIVM richtlijnen en nemen hygiënemaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze medewerkers allemaal op de op de hoogte zijn van deze richtlijnen en hygiënemaatregelen naleven en toepassen. Naast deze nationale maatregelen, zijn er ook een divers aantal maatregelen die wij zelf uit voorzorg hebben genomen en waar u mee te maken kan krijgen.

Eigen maatregelen

  • De kranten komen tijdens de productie van een mechanische drukpers af en worden machinaal gestapeld. Hier komt geen handwerk aan te pas.
  • Kantoormedewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis, waardoor fysieke communicatie tussen verschillende afdelingen daarmee tot een minimum wordt beperkt.
  • Chauffeurs leveren de kranten niet verder dan de voordeur af en zijn voorzien van desinfecterende handgel, dit voor de veiligheid en hygiëne.
  • Bezorgers worden worden vanuit VerspreidNet voorzien van alle belangrijke informatie over hun bezorging.

Maatregelen voor onze bezorgers

  • Gooi de krant door de brievenbus, geef de krant niet persoonlijk af!
  • Mocht je winkels in je bezorgwijk hebben, leg dan de krant op de toonbank.
  • Vermijd tijdens je bezorging groepen mensen en zorg dat je voldoende afstand houd.
  • Was je handen grondig na je bezorging.
  • Hou je aan de regels die het RIVM heeft opgesteld.
  • Neem bij vragen contact met ons op.

Continuïteit

Er zijn diverse voorzieningen getroffen zodat de bezorging gecontinueerd blijft. Wij zijn daarbij uiteraard afhankelijk van onze opdrachtgevers, de uitgevers.
De gezondheid en de veiligheid van een ieder die onderdeel uitmaakt van onze dienstverlening staan hierbij voorop.

Meer informatie

Als de situatie verandert passen wij de informatie op deze website aan. Neem bij vragen contact met ons op via info@verspreidnet.nl.